Esimene valdkonnaülene IT seminar 18. juulil TTÜ-s

TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus kutsub kõiki osalema 18. juulil TTÜs toimuvale seminarile, mis keskendub IT-ga seotud erinevatele uurimisvaldkondadele(“Interdisciplinary Cyber Research (ICR) workshop“).

Seminari eesmärgiks on kokku tuua nii noored kui juba kogenud teadurid, kes tegelevad uurimistööga erinevates info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud valdkondades (näiteks arvutiteadused, politoloogia ja sotsiaalteadused, õigusteadus).

Osalejatel palutakse saata 1000-sõnaline ettekande kirjeldus (abstract) hiljemalt 1. maiks EasyChair süsteemi. Lisaks noortele ja kogenud teaduritele on teretulnud ka kõik magistrandid ja doktorandid, et tutvustada oma lõputööga seotud uurimistööd. Väljavalitud autorid saavad võimaluse seminaril esineda ning nende ettekannete kirjeldused avaldatakse TTÜ poolt seminari trükises (koos ISBN numbriga).

Seminari avab Queen Mary Londoni ülikooli professor Christopher Millard ettekandega “Andmete suveräänsus, andmevood ja rahvusvaheline jurisdiktsioon pilvandmetöötluses”.

Üritusel osalemine on tasuta. Lisaks esinejatele on etteregistreerimisel oodatud ka kõik vabakuulajad. Ürituse kohta leiab rohkem infot seminari kodulehelt.