8. juulil toimub kolmandat korda ICR2017 valdkonnaülene IT-seminar

Kolmandat aastat järjest kutsuvad TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskus ning StudyITin.ee kõiki osalema 8. juulil toimuvale seminarile, mis keskendub IT-ga seotud erinevatele uurimisvaldkondadele (“Interdisciplinary Cyber Research (ICR) workshop“).

Seminar toob kokku nii noored tudengid kui juba kogenud teadurid, kes on oma uurimistöö sidunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatega. Infotehnoloogidega kõrvuti astuvad üles politoloogia, õigus- ja sotsiaalteadusega tegelevad esinejad üle kogu maailma.

Selleaastase seminari avavad kaks tuntud kõnelejat. Esimesena jagab endine Kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann oma küberõppuste-alaseid kogemusi ettekandes “The Triangle of Impossibility”: Strategic Decision-Making and Cyber Security’. Teisena esineb tundub küberturvalisuse guru ja nn “Eetiline häkker” Ralph Echemendia ettekandega “The Truth about Hacking. From Russia to Hollywood.”

Üritusel osalemine on tasuta. Osalejatel palutakse saata 1000-sõnaline ettekande kirjeldus (abstract) hiljemalt 8. maiks EasyChair süsteemi või end lihtsalt publikuks registreerida. Lisaks noortele ja kogenud teaduritele on teretulnud ka kõik magistrandid ja doktorandid, et tutvustada oma lõputööga seotud uurimistööd. Väljavalitud autorid saavad võimaluse seminaril esineda ning nende ettekannete kirjeldused avaldatakse TTÜ poolt seminari trükises (koos ISBN numbriga).

Eelregistreerimine lõppeb 3. juulil.

Ürituse ajakava ja rohkem infot leiab seminari kodulehelt.