Haridus

Keskus koordineerib TTÜ Küberkaitse õppekava (IVCM09), millel on kaks spetsialiseerumissuunda: küberkaitse ning digitaalne ekspertiis. Õppekava on rahvusvaheline ning selle aineid loetakse inglise keeles. Küberkaitse suund õpetab tegutsema küberturbe tehnilise spetsialistina või ettevõtte või asutuse valdkonnajuhina. Digitaalse ekspertiisi suuna lõpetanu on valmis töötama turvaintsidentide halduse spetsialisti või juhina ettevõttes või eksperdina õiguskaitseorganites.

dataprint_frag

Keskus juhendab ka TTÜ küberturbealaseid doktoriõpinguid ning korraldab iga-aastast uurimisseminari “Interdisciplinary Cyber Research” (ICR).

Lisaks akadeemilisele koolitussuunale on keskusel pädevus pakkuda ka organisatsioonide või õiguskaitseorganite vajadustele vastavaid küberjulgeolekualaseid  koolitusi. Keskuse asutamise eelselt koolitasime aastatel 2013 – 2014 13 koolituse raames politseiametnikke ning kohtunikke.