Keskusest

TTÜ küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskuse eesmärk on Eesti küberjulgeoleku kompetentsi ja võimekuse tõstmine haridus-, teadus- ja arendustegevuse abil. Loodame olla parima tehnoloogiakeskse küberjulgeoleku alase magistri- ja doktoriõppe pakkuja Balti- ja Põhjamaades. Keskus tegutseb TTÜ arvutiteaduse instituudi osana.

Eesmärgid

Keskuse põhiliseks tegevusalaks on küberturvalisuse valdkonna arendamine. Sellest lähtuvalt on keskuse eesmärkideks:

 • Õppe-, teadus-, ja arendustegevuse abil Eesti küberkriminalistika ja küberjulgeoleku kompetentsi ja võimekuse tõstmine;
 • Eesti riikliku küberjulgeoleku strateegia raames TTÜ sellesuunaliste tegevuste koondamine ja efektiivne teostamine;
 • Keskuse poolt teenuste osutamiseks vajalikul tasemele sertifitseeritud infrastruktuuri loomine ja jagamine;
 • Turunduskanalite kaardistamine ja ühisturununduse tegemine küberturvalisuse valdkonna koolituste ja rakendusuuringute tulemuste rahvusvaheliseks müügiks;
 • Partnerite töötajate küberturvalisuse alase kvalifikatsiooni tõstmine;
 • Sihtgruppide ja avalikkuse teavitamine Keskuse võimalustest ning selleks toetavate tegevuste läbiviimine;
 • Tehnolooogilise koostöö ettevalmistamine ja elluviimine teiste seotud valdkondadega;
 • Osalemine küberkriminalistika ja küberjulgeoleku valdkonna alastes projektides.

Partnerid

Keskuse partnerid on:ttu_dataprint

 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
 • Riigi Infosüsteemi Amet
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Siseministeerium
 • Justiitsministeerium
 • Kaitseministeerium